Tin du lịch
Chương trình nhạc Trịnh hàng đêmChương trình nhạc Trịnh hàng đêm  tại nhạc quán Diễm xưa, Khách sạn Đỗ Quyên tặng phiếu giảm giá 5% cho khách hàng


            
Chương trình nhạc Trịnh hàng đêm ( 25/4/2013 )
Đà Lạt hướng về Hà Nội ngàn năm với festival Hoa ( 4/12/2009 )
Đà Lạt và những danh thắng nổi tiếng ( 4/12/2009 )
Chuơng trình Festival hoa Đà lạt 2010 ( 4/12/2009 )
            Skype Nick
Truy cập : 308558
Trực tuyến : 16

  Copy right (C)  : Khách Sạn Đỗ Quyên  _ Địa chỉ : 03 Lê Thị Hồng Gấm - TP. Đà Lạt – Lâm Đồng
  Điện thoại : 0263.3823494_ Fax: 0263.3511682  _ Email: doquyen@yahoo.com  
  Website:
www.hoteldoquyen.com 

Design By Tín Trung Co., Ltd