Thực đơn nhà hàng
Thực đơn Buffet

Giá 50.000 đ/ Suất ....

...

Chi tiết
Thực đơn tiệc cưới
...
Chi tiết
Thực đơn tiệc cưới
...
Chi tiết
Bảng thực đơn 60.000 Đ/ phần
...
Chi tiết
Bảng thực đơn 70.000 Đ/ phần
...
Chi tiết
Bảng thực đơn 80.000Đ/phần
...
Chi tiết
              Trang: 1 - 1
            
Thực đơn Buffet ( 26/1/2010 )
Thực đơn tiệc cưới ( 26/1/2010 )
Thực đơn tiệc cưới ( 26/1/2010 )
Bảng thực đơn 60.000 Đ/ phần ( 8/12/2009 )
Bảng thực đơn 70.000 Đ/ phần ( 8/12/2009 )
Bảng thực đơn 80.000Đ/phần ( 8/12/2009 )
            Skype Nick
Truy cập : 311683
Trực tuyến : 9

  Copy right (C)  : Khách Sạn Đỗ Quyên  _ Địa chỉ : 03 Lê Thị Hồng Gấm - TP. Đà Lạt – Lâm Đồng
  Điện thoại : 0263.3823494_ Fax: 0263.3511682  _ Email: doquyen@yahoo.com  
  Website:
www.hoteldoquyen.com 

Design By Tín Trung Co., Ltd