Tin khuyến mãi
Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất khi đơn vị có chương trình khuyến mãi


            
Chương trình khuyến mãi ( 4/12/2009 )
            Skype Nick
Truy cập : 310260
Trực tuyến : 2

  Copy right (C)  : Khách Sạn Đỗ Quyên  _ Địa chỉ : 03 Lê Thị Hồng Gấm - TP. Đà Lạt – Lâm Đồng
  Điện thoại : 0263.3823494_ Fax: 0263.3511682  _ Email: doquyen@yahoo.com  
  Website:
www.hoteldoquyen.com 

Design By Tín Trung Co., Ltd